Tuesday, January 10, 2006

چرا بود و نبود گوگل پک برای من اين همه مهم است؟
قبل از هر چيز بايد بگويم که فعاليتهای گوگل آغازگر دوره جديدی از حيات وب است.
دوره ای که گروهی مثلا بينوف (شرکت سيلزفورس)ان را دوره مرگ نرم افزار می نامند.
در واقع شرکتها ديگر به ارائه نرم افزار نمی پردازند آنان به ارائه خدمات روی می آورند.
گوگل آنقدر در ارائه راهکار های جديد و روشهای برخورد جديد با مسائل موفق بوده که گروهی از تحليلگران معتقدند
گوگل اساسا نحوه تجارت و ارائه خدمات را در تمام جهان تغيير می دهد و اين پديده را "اثر گوگل "ناميده اند.
اين تغييرات چنان جهان وب را از خود متاثر کرده که حتی مايکروسافت اعلام میکند که ويندوز و آفيس لايو(زنده)بيرون می دهد، يعنی نرم افزار های رايگانی که با درآمد از آگهی پشتيبانی میشوند.
پس ماها بايد کم کم خريد سی دی و نصب نرم افزار را بايد فراموش کنيم.سرويسهای آينده همه از جنس همين گوگل پک خواهند بود.
از طرف ديگر گوگل پک دارای مجموعه کاملی از آنتی ويروس و نرم افزار ضد جاسوسی می باشد.
که با وضعيت امنيت بسيار کم سيستم ها فعلی داخل ايران بسيار به دردبخور است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home